Rešenja

Efikasnost

Bezbednost

Tretiranje rizika

Konkurentnost

Poštovani posetioče!

Zajedno sa saradnicima pozdravljam Vas na vebsajtu društva CERTOP Termék- és Rendszertanúsító Kft.

Usred promena na svetskoj sceni živimo svoj život i nastojimo da svoj posao obavljamo prema najboljem znanju, te da se razvijamo prema zahtevima doba.

Uz pomoć naših sistema simbola – mostovi i putevi – šaljemo Vam poruku da promene može da sprovede svako sam. CERTOP Vas podržava na tom putu, uspostavlja most za ostvarenje ciljeva, nezavisnim procesima sertifikovanja, potvrđivanjem adekvatnosti, kao i razotkrivanjem rizika i mogućnostima razvoja.

Tokom godišnjih postupaka sertifikacije – početni, obnovljivi, inspekcijski – simbolično zajedno prelazimo preko mosta, ili napredujemo preko označene trase puta, a na kraju, nakon kontrola, definišu se potencijalne razvojne mogućnosti i izdaju se sertifikati i potvrde.

Efikasnim metodom rada, uključivanjem kompetencija više od sto saradnika nudimo Vam rešenja.

Naš cilj je da Vi povećate konkurentnost i dobar glas Vaše firme, kao i da smanjite rizike funkcionisanja radi bezbednosti, kao i sticanja poverenja klijenata.

Nadzor kod 5 sistema menadžmenta vrši Slovačko Nacionalno Akreditaciono Telo (Slovak National Accreditation Service – SNAS),  a kod 2 sistema Mađarska Nacionalna Vlast (Nemzeti Akkreditáló Hatóság – NAH). Ove akreditacije, druge akreditacije o adekvatnosti, kao i rešenja možete pronaći na našem vebsajtu.

Želimo Vam korisnu pretragu i mnogo uspeha u radu, kao i efikasnom funkcionisanju Vaše firme.

S poštovanjem,

Kasziba Zsuzsanna
izvršni direktor

Akreditovani sertifikati

ISO 9001

Sertifikat sistema menadžmenta kvalitetom (QMS)

ISO 14001

Sertifikat sistema upravljanja zaštitom životne sredine (EMS)

MSZ 28001

Sertifikovanje Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS)

ISO/IEC 27001

Sertifikovanje Sistema menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS)

ISO 22000

Sertifikovanje Sistema menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS)

ISO 50001

Sistemi menadžmenta energijom