Riešenia

Efektívnosť

Bezpečnosť

Riadenie rizík

Konkurencieschopnosť

Vážený návštevník!

Vítame Vás na stránke CERTOP Termék- és Rendszertanúsító Kft.

Žijeme vo svete neustálych zmien a svoju prácu sa snažíme vykonávať podľa svojich najlepších schopností, rozvíjať sa v súlade s potrebami doby.

Aj pomocou našej symboliky – mosty a cesty Vám odkazujeme, že zmenu môže uskutočniť každý sám. CERTOP Vás na tejto ceste podporuje, vytvára most pre dosiahnutie vytýčených cieľov, nezávislými certifikačnými postupmi, potvrdzovaním zhôd a odhalením rizík, aj možností ďalšieho rozvoja.

Prostredníctvom ročne prebiehajúcich certifikačných procesov – úvodný, obnovovací, dozorný – spoločne symbolicky prejdeme cez most, respektíve pokračujeme po vyznačenej ceste, na konci ktorej sa po kontrolách skoncipujú možnosti rozvoja a dôjde k vystaveniu certifikátov, potvrdení.

Účinnou metódou práce so zapojením kompetencií vyše 100 našich spolupracovníkov Vám ponúkame naše riešenia.

Cieľom je, aby sa našimi certifikátmi zvyšovala konkurencieschopnosť, dobré meno Vašej firmy a aby v záujme bezpečnej činnosti kleslo prevádzkové riziko s cieľom získania dôvery zákazníkov.

Päť systémov riadenia u nás dozoruje Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) a dva systémy  riadenia dozoruje Národný akreditačný úrad. Tieto, ako aj ďalšie osvedčenia o zhode, ako riešenia nájdete na našej webovej stránke.

Užitočné hľadanie a veľa úspechov k Vašej práci, k úspešnej činnosti Vašej firmy.

S úctou,

Zsuzsanna Kasziba
výkonná riaditeľka

Akreditované certifikácie

ISO 9001

Certifikácia systému manažérstva kvality (SMK)

ISO 14001

Certifikácia systému environmentálneho manažérstva (EMS)

MSZ 28001

Certifikácia Systému manažérstva  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)