Politika

A CERTOP Termék- és Rendszertanúsító Kft. akkreditált irányítási rendszertanúsító szervezet, szakmai tevékenységét a Szlovák Nemzeti Akkreditációs Testület (SNAS), valamint a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) felügyeli, amely szervezetek tagjai és aláírói az Európai Akkreditálási Együttműködésnek (EA MLA).

Küldetésünk, hogy szakmailag magas szintű tanúsítási szolgáltatásainkkal segítsük partnereink versenyképességét az akkreditálási követelmények és szabályok maximális betartása mellett.

Tanúsítási tevékenységünk szabályozását az MSZ EN ISO/IEC 17021-1 szabvány előírásaira alapozzuk, melyet egyben vezetési eszközként is használva tesszük átláthatóvá szakmai és üzleti működésünket, biztosítjuk szolgáltatásaink folyamatos fejlesztését.

Célunk a szakmai függetlenség és pártatlanság megőrzése, a gyors és hatékony reagálás a gazdasági élet változó igényeire.

Céljaink elérése érdekében kezeljük a tanúsítás során fellépő esetleges érdek-összeférhetetlenségeket, biztosítjuk a tanúsítási döntések objektivitását és megalapozottságát, törekszünk naprakészen megfelelni az állandóan változó követelményeknek. Külső és belső munkatársaink folyamatosan képzésével biztosítjuk szakmai kompetenciájuk és jártasságuk megőrzését.

Munkatársaink fejlesztése és támogatása érdekében maximális elkötelezettségünket igazolja, hogy szervezetünk az akkreditációval járó kötelezettségek mellett önként vállalt megfelelőség-értékelési rendszert is működtet az Investors in People Standard alapján, amely minősítési modell a szervezeti kiválóság nemzetközi etalonja, ugyanakkor minden munkatársunktól elvárjuk a Politika, a szakmai előírások és etikai normák elfogadását, valamint maradéktalan betartását.

Alapértékeink közé soroljuk a biztonságra, hatékonyságra, kockázatkezelésre, megoldásokra való törekvést, irányítási rendszerünk folyamatos fejlesztését, munkatársaink rendszeres képzését, képességfejlesztését

Szakmai erőforrásaink és szolgáltatásaink hatékony működtetésével és fejlesztésével folyamatosan törekszünk a megbízható és hosszú távú partneri kapcsolatok kiépítésére, és hiszünk benne, hogy a tanúsításon keresztül nő az ügyfeleink iránt érzett bizalom az üzleti életben.

Budapest, 2017. május 1.

Kasziba Zsuzsanna
ügyvezető igazgató