ISO 50001:2011

Energiairányítási rendszerek (EIR) tanúsítása
az ISO 50001:2011 rendszerszabvány szerint

Ajánlatkérés

Az ISO 50001:2011 „Energiairányítási rendszerek” szabvány 2011. június 15-én jelent meg, amelynek a követelményrendszer alapjait megtalálhatjuk az MSZ EN 16001:2010 szabványban is.

Napjainkban fontos szempont egy szervezet életében, hogy erőforrásaival – köztük az energia felhasználással is – tudatosan gazdálkodjon. Versenyképességük megőrzésére és javítására érdekében a vezetői döntésekben kulcsfontosságú szerepet kap a hatékony energiagazdálkodás.

A ISO 50001:2011 szabványt a legújabb és legjobb energiagazdálkodási gyakorlatokra, már meglévő nemzeti szabványokra és kezdeményezésekre alapozva hozták létre. A szabvány meghatározza az energiagazdálkodási rendszer bevezetésére és folyamatos fejlesztésére vonatkozó követelményeket és útmutatást nyújt a szabvány alkalmazásához.

Az ISO 50001:2011 bevezetése minden szervezet számára ajánlott – mérettől, iparágtól és földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül. Kiemelten ajánlott a magas energiaigényű ipar területén működő vállalatok esetében, vagy azon szervezeteknél, akiket közvetlenül érint az üvegházhatású gázokra vonatkozó törvényi szabályozás.

Az irányítási rendszer bevezetése megköveteli többek között:

  • átfogó energia politika kialakítását,
  • a különböző energiafogyasztási pontok folyamatos mérését, ellenőrzését,
  • hatékonysági és csökkentési célok konkrét megfogalmazását,
  • fejlesztési tervet és intézkedéseket,
  • a vezetők intenzív bevonását az energiaszámlák csökkentése érdekében.

A bevezetett és tanúsított energiairányítási rendszer segíti a szervezetet a követelményeknek való folyamatos megfelelésben és bizonyítékot nyújt a vevőknek és az érdekelteknek a szervezet elkötelezettségéről a hatékony és felelős energiagazdálkodás iránt.