Energiahatékonysági kötelezettséggel kapcsolatos kérdések
Kikre vonatkozik az Energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény?

Az energiahatékonysági törvény jelenleg kizárólag a nagyvállalatokra vonatkozik. A nagyvállalati státusz eldöntése komolyabb feladat is lehet, mert több szempontot is figyelembe kell venni. Ehhez a szükséges joganyagok: „Nagyvállalat: a kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás.” „Kis és középvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv tv.) 3. § (4) bekezdésének kivételével a Kkv tv. alapján mikró-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozás.” A nagyvállalati státusz megállapítása során figyelembe kell venni a partner- vagy kapcsolódó vállalkozásokat a Kkv tv. 5. § (5) – (9) bekezdéseiben meghatározottak szerint.
Az energiahatékonysági törvényben előírt kötelezettséget az érintett nagyvállalatok kétféle módon teljesíthetik: vagy négyévente energia auditot végeztetnek regisztrált energetikai auditorokkal vagy akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított ISO 50001 szerinti energiairányítási rendszert működtetnek.

Milyen határidőkre érdemes odafigyelni?

A nagyvállalatnak a kötelező energetikai auditálást, illetve az ezzel egyenértékű ISO 50001 szerinti tanúsítást először 2015. december 5-ig kellett elvégeztetnie, viszont a MEKH 2016. december 31-ig nem szab ki bírságot ennek elmaradása miatt.
A törvény kötelezi a nagyvállalatokat, hogy regisztráljanak minden év június 30-ig a MEKH honlapján az erre a célra kialakított felületen. A nagyvállalati regisztráció első időpontja 2016. január 20-a volt, a következő időpont 2017. június 30.

Mit érdemes mérlegelni az energia audit, illetve ISO 50001 tanúsítás választása során?
Energia auditISO 50001 tanúsítás
Energetikai szempontból egyszerűEnergetikai szempontból komplex
Szűk humán kapacitás áll rendelkezésre az EIR működtetéséreVan, illetve megteremthető képzett személyzet az EIR működtetésére
Néhány telephely érintettNagyon sok telephely érintett
Az energetikai terület kisebb felsővezetői odafigyelést igényelFelsővezetői elvárás a folyamatos fejlődés az energetika területén is.
Mi az energiaaudit?

Felhatalmazott (regisztrált) külső szakértő által végzett energiagazdálkodási felmérés, amelynek célja egyfelől a jelenlegi energiafelhasználási állapot bemutatása, illetve az adott szervezet számára energiahatékonyságot növelő intézkedési javaslatok megfogalmazása. A szakértő által készített jelentést a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) számára fel kell tölteni, amelyet a MEKH kiválaszthat ellenőrzés céljából.

Mi az energiairányítási (ISO 50001) rendszer?

Az energiairányítási rendszer (rövidítve: EIR) egy szervezet energiagazdálkodással kapcsolatos tevékenységeinek összessége, beleértve a különböző energia fogyasztások tervezését, a fogyasztás alakulásának figyelését, mérését, a legnagyobb fogyasztási helyek azonosítását, energiahatékonysági célok kitűzését, mutatószámok képzését, továbbá a megtérülő intézkedések meghozatalát, valamint ezek hatásosságának értékelését. Az EIR tanúsításakor ezeknek a tevékenységeknek az ellenőrzésére kerül sor. A tanúsítványt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) számára fel kell tölteni.

Integrálható-e az EIR a már meglévő irányítási rendszerekkel, mint pl. az ISO 9001, ISO 14001?

Az EIR kitűnően integrálható a már meglévő irányítási rendszerekkel. Az integráció mérlegelésekor érdemes megfontolni a szervezet belső adottságait, együttműködő készséget a szakterületek között. A döntést javasolt felsővezetői szinten meghozni, akár külső irányítási rendszer szakember bevonásával. Az integrált rendszer egyben is, illetve az EIR akár önállóan is tanúsítható.

Mire figyeljek a tanúsító szervezet kiválasztásánál?
  • akkreditált státusz megléte az ISO 50001 szabványra
  • rendelkezésre állás a megbízó által preferált időpontban (érdemes minél előbb elkezdeni az egyeztetést)
  • nyitottság a megbízói igények, adottságok kezelésére