Adatlap kezdeti audit 1. szakaszához

Jelen adatlap kitöltésével és aláírásával felelős vezetőként nyilatkozom arról, hogy szervezetünk rendelkezik a lentiekben megadott tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel (pl. telephelyengedély, működési engedély stb.), valamint ezen tevékenységhez kapcsolódó képzett személyi állománnyal és szükséges eszközparkkal.

Nyilatkozom továbbá, hogy az irányítási rendszer bevezetése során belső auditokat terveztünk, amelyeket dokumentáltan végre is hajtottunk.
Ezt követően a már – legalább 2 hónapja – működtetett irányítási rendszerünk szabvány által előírt vezetőségi átvizsgálását megtartottuk, az ott elhangzottakat dokumentáltuk.

ISO 9001, ISO 14001, MSZ 28001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 50001, MEES 1.0
pl. MSZ EN ISO 13485:2012
amennyiben értelmezett
Amennyiben a belső auditok még nem zárultak le, kérjük adja meg a befejezés várható időpontját!
Amennyiben a vezetőségi átvizsgálás még nem történt meg, kérjük adja meg a végrehajtás tervezett időpontját!
A feltölthető fájlok png, jpg, jpeg, gif és pdf formátumúak lehetnek. Maximum 2MB lehet egy fájl.
A feltölthető fájlok png, jpg, jpeg, gif és pdf formátumúak lehetnek. Maximum 2MB lehet egy fájl.
robbanó, oxidáló, gyúlékony, sugárzó, mérgező, maró, ingerlő, szenzibilizáló, fertőző, rákkeltő, mutagén, teratogén, utódkárosító, egyéb egészségkárosító
A feltölthető fájlok png, jpg, jpeg, gif és pdf formátumúak lehetnek. Maximum 2MB lehet egy fájl.
Az Általános Szerződéses Feltételek megtekintése.